Metodologia de Treball

Aquest treball va iniciar-se amb l’elecció del tema. Teníem clar que voliem relacionar els conceptes del cinema i la literatura, perquè ens interessaven els dos, però no ens decidíem amb la manera de fer-ho. Mica en mica, amb les primeres reunions amb la tutora vem anar definint l’estructura del treball. La primera idea era elegir tres obres literàries de gran importància i analitzar-les juntament amb alguna pel·lícula que se n’hagués fet. La decisió de les obres anava una mica lligada amb la pel·lícula, és a dir, volíem agafar una gran obra literària però tenint present que la pel·lícula també havia de ser bastant bona. En un inici teníem fixada l’elecció de tres obres literàries. Les dues primeres les vam tenir molt clares des del començament: Romeo i Julieta i El Padrino. La tercera obra va quedar a l’aire, però encara teníem molt de temps per endavant i molta feina per fer amb les dues obres restants. Hi havia la possibilitat d’escollir Guerra i Pau però no ens acabava de convèncer.

Va començar el treball de veritat i la primera pel·lícula i obra a analitzar va ser Romeo i Julieta. D’aquesta obra en vam analitzar els personatges i tot el comportament que tenen al llarg de la història. Hem utilitzat la presentació en format de requadre perquè hem cregut que era el mètode més eficient per comparar. Analitzàvem l’actuació de cada personatge en l’obra i després el comparàvem amb el llibre.

Paral·lelament vam començar a veure i analitzar també la pel·lícula El Padrino. En aquest cas no vam seguir la mateixa metodologia d’anàlisi perquè era inviable. Una obra de teatre portada al cinema fa que el director cinematogràfic hagi de posar molta imaginació de la seva part i a l’hora de comentar, vèiem que seguia molt el guió. Però en una novel·la que es porta a cinema, el director de cinema ha d’eliminar una quantitat molt gran d’elements perquè sinó seria un film eternament llarg. A l’hora de fer l’anàlisi, si seguíem les mateixes pautes utilitzades a Romeo i Julieta el treball hauria sigut massa extens. Per tant ens vam limitar a fer, juntament amb l’argument, l’espai i el temps, l’anàlisi dels personatges des d’un punt més psicològic i no tant de totes les accions i moviments que fan a la pel·lícula.

Amb les dues anàlisis acabades vam veure que era inviable incloure una tercera obra en el treball pel temps que ens quedava i el treball va agafar un altre sentit. Amb les reunions vam descobrir que aquelles dues pel·lícules d’èpoques tant diferenciades i de temes tant diferents tenien més coses en comú de les que ens pensàvem. Així que va néixer la idea de fer la comparació entre els dos films. Vam escollir els temes a comparar i ens hi vam posar.

Finalment només ens quedava fer els últims retocs d’imatges. És un treball en què el 50 % és cinema i l’altre 50 % és literatura. La part escrita ja hi és, però s’ha d’exemplificar molt cada escena, captura o instant amb els fotogrames de la pel·lícula que hem anat fent.