Hipòtesi

Hi ha un gran nombre de novel·les que han estat traslladades a la gran pantalla i sovint, l’opinió popular coincideix en què la pel·lícula no és mai tan bona com el llibre.

Així, doncs, ens va sorgir la pregunta següent: “És certa aquesta idea que molta gent té que la novel·la és sempre millor que la pel·lícula?”