Tema: la família

Romeo i Julieta

En l’obra de Shakespeare les dues famílies principals, Capulet i Montagú, són de l’alta societat de Verona i tenen diverses coses en comú. El concepte de família apareix com la simple unió de sang entre els membres d’una família, és a dir: la formaran el pare, la mare, els fills i els cosins. El poder absolut de la família recau sobre el pare, que té una absoluta potestat a l’hora de prendre decisions. La segona figura més important és la de la mare i, finalment, com a menys important i depenent dels pares queda la del fill, tant Julieta com Romeo. Els progenitors estimen molt el seu/va  fill/a. I els fills també estimen els seus pares i són obedients fins que es coneixen l’un amb l’altre. A partir d’aquí la relació entre fill i pares (sobretot la de Julieta), canvia dràsticament  i passa a ser una filla desobedient i distant per culpa de la relació prohibida amb el fill de la família rival. Principalment s’enfadarà amb els seus pares pel tema del matrimoni amb Paris, ja que el Senyor Capulet voldria que la seva filla es casés amb un home poderós com Paris. Llavors la família passarà a ser un impediment i una trava per als dos enamorats que s’aniran distanciant dels seus per estar l’un amb l’altre.

Com passarà també a El Padrino, però sent més rellevant, existirà un enfrontament entre les famílies, provocant constants baralles a la ciutat de Verona i els Capulet i Montagú mantindran fins al final una gran rivalitat.

El Padrino

Per començar, el concepte de família és molt més extens i complex que a Romeo i Julieta. La família en sí serà més nombrosa i clara i, a més a més, els Corleone comptaran amb una sèrie d’homes que formaran part de la família tot i no tenir cap vincle familiar. Don Vito Corleone serà el patriarca de la família i l’home que la dirigeix, els seus tres fills i Tom Hagen també formaran part d’aquest organigrama principal, juntament amb altres homes com Clemenza i Tessio.

Les dones de la família passen a tenir un paper purament domèstic i a viure pel marit com una bona esposa. La “Mamma” un paper de dona conegut com a Démeter, és a dir la típica dona (italiana en aquest cas) que s’ocupa de la casa, de la cuina i s’encarrega de cuidar a la família. Per altra banda, Kay i també Apollonia adopten el rol de Persèfone, una noia jove, bella, pura i amb aires d’innocència que s’enamora d’un mal molt més perillós del que ella es pensa (com és realment Michael Corleone). Dins de la família existeix un gran amor entre tots, qualsevol membre estaria disposat a fer el que fos necessari per tal d’aconseguir el ben estar dels seus i sempre es busca el millor per tots els que la integren. El respecte, la unió, l’estima que es tenen és màxima i és per això que és una família tant consistent i benestant molt difícil d’enderrocar.

Els Corleone, igual que passa a Romeo i Julieta tenen conflictes amb les diferents famílies de la ciutat de Nova York. Però els conflictes no són ni molt menys de les dimensions dels de la ciutat de Verona a l’obra de Shakespeare. Són assumptes de la màfia i per tant conflictes molt més seriosos i importants que les diferències que puguin tenir els Capulet i els Montagú.