Tema: la droga

Romeo i Julieta

En una novel·la romàntica del segle XVI on predomina l’amor i els conflictes entre famílies es fa extremadament difícil parlar d’un tema que contrasta tant com és la droga. Malgrat tot, creiem que és una curiositat que potser val la pena comentar i parar-nos a analitzar-la mínimament.

En aquella època la droga entesa com el que és avui en dia no existia, si més no l’obra no ho reflecteix. Tot i així hi ha un moment de la novel·la i pel·lícula on Fra Llorenç i un apotecari subministren un beuratge als dos enamorats. Podríem considerar el somnífer amb el que Julieta fingeix estar morta com una droga? Segurament no, però sí que és cert que el concepte de poció, beuratge, beguda màgica, etc. adoptaria el paper que la droga té actualment. En aquest cas la droga apareixeria com un element de salvació, com un recurs per aconseguir estar amb qui estimes. 

Per altra banda ens sorgeix una pregunta: és l’amor entre els dos joves, com una droga?

No seria la millor manera de qualificar un sentiment tant fort com el d’aquests joves, però sí que és cert que l’amor actua com una droga. La passió desenfrenada que és present des del primer dia els provoca als amants, una forta dependència que els portarà al límit de la vida. Quan un drogoaddicte (un enamorat) es queda sense droga (estimada) acaba optant per treure’s la vida.

El Padrino

Al El Padrino el concepte de droga és molt més explícit i no tant rebuscat. Com és corrent, la màfia està sempre lligada a les substàncies il·legals com seria l’heroïna, la cocaïna, l’alcohol, etc.

Durant els anys en què se situa la novel·la, el negoci de la droga és emergent i encara no té la importància que adquirirà conforme passi el temps. Durant la novel·la, la droga apareix com una oportunitat per guanyar grans quantitats de diners ràpidament, sense pràcticament esforç. Això reflecteix el poder que té aquest negoci il·legal i el perquè les organitzacions criminals s’hi centren tant. Tot i així Vito Corleone, el protagonista i el personatge més savi, té un punt de vista diferent envers a aquest negoci. Vito veu la droga com un negoci perillós. Que deteriora persones i que no és tant innocent com sí que ho seria l’alcohol, el joc o la prostitució. Ho deixa sempre ben clar, que és un negoci que respecta però que no li fa el pes. Don Corleone és conscient que és el negoci del futur i que pot fer-hi una gran fortuna, però té el suficient criteri per evitar en primera instància que els Corleone s’introdueixin en un món tant perillós com el de la droga.