Bibliografia

LLIBRES

- DI CHIO, Frederico i CASETTI, Francesco, Cómo analizar un film, Barcelona; Paidós Comunicación 172 Cine, 2007.

- DE RIQUER, Martín i VALVERDE, José Maria, Historia de la literatura universal, Madrid; Editorial Gredos, 2007.

- GUBERN, Román, Historia del cine, Madrid; Editorial Lumen, 2003.

- PUZO, Mario, el Padrino, Barcelona; Editorial ZETA negra, 1969.

àSHAKESPEARE, William, Romeo i Julieta, Editorial Vicens Vives.

 

PÀGINES WEB

- YOUTUBE [en línea]. https://www.youtube.com

- WIKIPEDIA [en línea] https://es.wikipedia.org 

- IMDb [en línea] https://www.imbd.com

- LA SEXTA 3, CANAL DE CINEMA [en línea] https://www.lasexta.com/sexta3

- FILM AFFINITY, [en línea] https://www.filmaffinity.com

 

PEL·LÍCULES

- FORD COPPOLA, Francis, The Godfather, Estats Units, 1972.

- ZEFFIRELLI, Franco, Romeo and Juliet; Italia i Regne Unit, 1968.

- LUHRMANN, Baz, Romeo + Julieta, Estats Units, 1996.

 

PROGRAMES I APLICACIONS D'ORDINADOR

- SPOTIFY

- iMOVIE